Over ons

U bent op de site van de Landskeuken

Wij brengen het conserveren van eerlijk, regionaal geproduceerd voedsel van het platteland in beeld.

Het conserveren van voeding neemt wereldwijd een belangrijke rol.

Op termijn leest u over de door ons ervaren opgestarte internationale kleinschalige bedrijven. Door samen te kijken naar hoe wij een product konden ontwikkelen waar een gezinsinkomen uit geneerd kon worden. Ook het borgen, van gebruiken hoe voeding te conserveren, zodat jonge mensen in hun dorp kunnen blijven en voor een oudere generatie zekerheid kan bieden. Kennis wordt overgedragen.

Eikensingel 30 8433JK Haulerwijk

+31 0683272405

*Niets van onze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere manier en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Carolina Verhoeven